PL EN RU

Radek Grzanka - Aktualności - Zakaz przemieszczania się
(obsługa prawna Łódź)

Szanowni Państwo,


W zwracamy uwagę i przypominamy, że w okresie od dnia 1 kwietnia do 11 kwietnia br (według obowiązującego na dzień dzisiejszy stanu prawnego) obowiązuje zakaz przemieszczania się osób z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

- Wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
- Zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego tej osoby, osoby jej najbliższej (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

Postawa prawna par. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 566).

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej okoliczności należy liczyć się z możliwościami kontroli i koniecznością przygotowania informacji uzasadniającej przemieszczanie się Państwa, którego cel mieścić się będzie, w którymś z w/w wyjątków.

W razie dodatkowych pytań, uprzejmie proszę o kontakt z Kancelarią.
Z poważaniem
Paweł Radek
 
 
line